Media

Mianem „polskich” określić można na Zaolziu jedynie media papierowe. Możliwość popularyzacji zagadnień związanych z własną grupą narodową otrzymują zaolziańscy Polacy również w czeskim radiu i telewizji, mają na to jednak bardzo niewiele czasu antenowego. Niepokoić może fakt, iż wszystkie polskie redakcje po lewej stronie Olzy skazane są na czeskie dotacje państwowe, co rzutować musi na sposób prezentacji problemów polskiej grupy narodowej.

Gazetą Polaków w Republice Czeskiej jest wydawany przez Kongres Polaków w RC „Głos Ludu”. Ukazuje się on nieprzerwanie od 1945 r., do 1989 r. stanowiąc organ Komunistycznej Partii Czechosłowacji. Aktualnie wychodzi trzy razy w tygodniu (we wtorki, czwartki i soboty), w nakładzie 5000 egzemplarzy. Koszt gazety to 6 kč, a więc w przeliczeniu ok. 1 zł (numery sobotnie – w objętości poszerzonej o 4 strony – kosztują 9 kč). Siedziba redakcji “Głosu Ludu” znajduje się w Czeskim Cieszynie przy ul. Komeńskiego 4. Redaktorem naczelnym od 1 stycznia 2011 r. jest Tomasz Wolff. Na stronie internetowej gazety znajduje się archiwum, w którym znaleźć można numery „Głosu Ludu” z lat 2010-2012.

Drugim sztandarowym wydawnictwem Polaków na Zaolziu jest „Zwrot”, miesięcznik wydawany przez PZKO. Wychodzące od 1949 r. czasopismo od początku nastawione jest na popularyzację kultury, publikując eseje, poezję, prozę, reportaże oraz przyczynki historyczne. Dostępne jest w cenie 30 kč (ok. 5 zł). Nakład czasopisma wynosi 1500 egzemplarzy. Siedziba redakcji mieści się w Czeskim Cieszynie przy ul. Strzelniczej 28. Redaktor naczelną miesięcznika jest od kwietnia 2012 r. Halina Szczotka. Na stronie internetowej czasopisma znajduje się archiwum numerów z kilku ostatnich lat.

W języku polskim ukazują się również pisemka dla najmłodszych „Jutrzenka”„Ogniwo” oraz pismo młodzieżowe „Nasza Gazetka”. Wychodzi również kilka pism dwujęzycznych, m.in. pismo Śląskiego Kościoła Ewangelickiego „Přítel – Przyjaciel” i zakładowy „Třinecký HUTNÍK Trzyniecki”. Regularnie wychodzi też polski „Kalendarz Śląski” i dwujęzyczny „Evangelický kalendář – Kalendarz Ewangelicki”. Polskojęzyczne rubryki odnaleźć można poza tym w wielu innych wydawanych na terenie Zaolzia tytułach prasowych, w tym przede wszystkim gazetkach gminnych i parafialnych. Te krótkie i coraz rzadziej pojawiające się teksty niemal wyłącznie odnoszą się jednak do spraw bezpośrednio związanych z życiem polskiej społeczności na danym terenie.

Zaolziańscy Polacy mają też swoje programy w Rozgłośni Ostrawskiej Czeskiego Radia. Od poniedziałku do piątku o godzinie 19:05 nadawany jest „Kwadrans Aktualności Polskich”, na który składają się informacje z regionu, reportaże z imprez polskich organizacji na Zaolziu oraz – w drugiej, publicystycznej części programu – rozmowy o ciekawych wydarzeniach i wywiady z interesującymi ludźmi. W soboty od godziny 17:30 emitowane są półgodzinne polskie audycje, których tematyka nie ogranicza się jedynie do spraw zaolziańskich. Redakcja oferuje swoim słuchaczom wiele udogodnień. Na internetowym blogu Radia znajduje się archiwum, w którym odsłuchać i ściągnąć można wszystkie audycje od 2009 r. (wcześniejsze są możliwe do udostępnienia na życzenie słuchaczy). Znalezienie informacji w bogatym zbiorze wydatnie ułatwia wyszukiwarka. Audycje trafiają na stronę internetową w chwilę po emisji w radiu, tak by każdy zainteresowany mógł posłuchać najnowszych informacji z regionu w dogodnym dla niego czasie (w porze nadawania „Kwadransa” jest największa oglądalność telewizji). Radia można słuchać na częstotliwości 99.0 MHz (względnie 107.3 MHz w okolicach Ostrawy, 105.3 MHz – Trzyńca, 102.6 MHz – Opawy i 95.5 MHz – Bruntalu) a także przez internet. Nad przygotowaniem audycji czuwają trzy dziennikarki: Krystyna Berki, Halina Drabek oraz Martyna Radłowska-Obrusník.

Swój program w ojczystym języku mają również zaolziańscy widzowie ostrawskiego oddziału Telewizji Czeskiej. Są nimi „Wiadomości w języku polskim”, które nadawane są w piątki po godzinie 18:00 i trwają ok. 5-6 minut. Program poświęcony jest najważniejszym wydarzeniom rozgrywającym się na Zaolziu. Za przygotowanie materiału odpowiada redaktor Renata Bilan. Wiadomości niebawem po emisji są archiwizowane na stronach internetowych telewizji. Polskojęzyczne programy obejrzeć można także w regionalnej telewizji trzynieckiej IFK. Raz w tygodniu nadawane są „Těšínské křesťanské minuty” („Cieszyńskie minuty chrześcijańskie”), w których na trzy programy w języku czeskim przypada jeden w języku polskim. Pomysłodawcą audycji (i jednym z prowadzących) jest ks. senior Bogusław Kokotek. W pozostałych programach informacyjnych stacji IFK polskie wątki trafiają się bardzo rzadko. Może to dziwić zwłaszcza w przypadku wiadomości z Bystrzycy („Bystřické minuty”), w której Polacy stanowią ¼ mieszkańców. Podobnie jak w przypadku innych mediów, także i telewizja IFK oddaje do dyspozycji widzów swoje internetowe archiwum. Podobnie rzecz ma się z Internetową Telewizją Województwa Morawsko-Śląskiego Polar, która swoim zasięgiem obejmuje Bogumin, Czeski Cieszyn, Hawierzów, Frydek-Mistek, Karwinę, Orłową i Stonawę, ale audycje polskojęzyczne pojawiają się tylko na jej stonawskim  portalu.

Książnica Cieszyńska